O nas

Kaplica Świętych Schodów została konsekrowana w 1733 r. i należy do rzadkiej grupy barokowych zabytków przeznaczonych do kontemplacji Męki Chrystusa. Wystrój i wyposażenie kaplicy stanowią asymetryczne Święte Schody, odgrodzony kratami ołtarz p.w. Więzienia Jezusowego na ich szczycie, grota Grobu Pańskiego, otwarty okulus w sklepieniu oraz malowidła ze scenami pasyjnymi, wykonane przez Andrzeja Radwańskiego i Franciszka Ecksteina. Wcześniej kaplicę otaczały katakumby, zlokalizowane w kryptach bocznych. Po ich lewej stronie chowano osoby duchowne, natomiast po prawej świeckich fundatorów. Barokowe pochówki znajdują się także pod Świętymi Schodami. Fundatorem kaplicy był ks. Stefan Dembiński.