Władysław Podrazik - Nie/widzialne

„Prezentowana wystawa obejmuje przede wszystkim najnowsze kompozycje epifaniczne, powstałe w 2024 i 2023 roku oraz kilka nieco wcześniejszych obrazów małoformatowych.

Fotorelacja z wernisażu

16 kwietnia 2024 r. w przestrzeni Krypty u Pijarów odbył się wernisaż wystawy ikon i obrazów  „Piękno Matki Boga – wielcy malarze inspirują. Przedstawienia Maryjne od bizancjum do renesansu” będącej owocem pracy wielu artystów działających w Grupie Lumen.

Piękno Matki Boga

Wystawa ikon i obrazów  „Piękno Matki Boga – wielcy malarze inspirują. Przedstawienia Maryjne od bizancjum do renesansu” jest owocem pracy wielu artystów działających w Grupie Lumen. Grupa działa już ponad 15 lat pod skrzydłami  oo. jezuitów i stowarzyszenia ChSTSS Ecclesia. 


Fotorelacja z wernisażu

Wernisaż wystawy rysunków do "Boskiej Komedii" Dantego Alighieri autorstwa Jana Biczysko odbył się 5 marca 2024 roku w przestrzeniach „Krypty u Pijarów”.

Boska Komedia Dantego w rysunkach

Moje rysunki to jedyny w Polsce całościowy cykl rysunków do "Boskiej Komedii" Dantego Alighieri. Składa się ze 114 rysunków.