Piękno Matki Boga

Piękno Matki Boga

Wystawa ikon i obrazów  „Piękno Matki Boga – wielcy malarze inspirują. Przedstawienia Maryjne od bizancjum do renesansu” jest owocem pracy wielu artystów działających w Grupie Lumen. Grupa działa już ponad 15 lat pod skrzydłami  oo. jezuitów i stowarzyszenia ChSTSS Ecclesia. 


Jak dla każdego twórcy, artysty ważny jest dla nas kontakt z odbiorcą, a ponieważ po każdych warsztatach przybywa nam prac, które cieszą oczy krewnych i znajomych chcemy w pięknej przestrzeni, jaką niewątpliwie jest Galeria Krypta u Pijarów, podzielić się przedstawieniami Madonn z okresu bizantyjskiego po okres renesansu, fascynującą sztuką dawnych mistrzów, pięknymi kolorami, ornamentami, złoceniami czy też ramami.

Nie bez znaczenia jest tutaj też możliwość dyskusji, wymiany myśli, twórczego fermentu, polemiki ze zwiedzającymi, innymi artystami. Nie jesteśmy kopistami, twórczo przetwarzamy dawne przedstawienia, uczymy się odczytywać symbole ukryte w sposobie przedstawień, kolorach, postaciach. Chętnie podejmiemy dialog z twórcami tworzącymi sztukę współczesną na wiele tematów: np. dlaczego nasze malarstwo nie jest „archeologią” i jak pomaga współczesnemu człowiekowi odnaleźć sens życia.

Eksponaty wzorowane na wizerunkach dawnych mistrzów mają przybliżyć formy pobożności maryjnej, zaciekawić, wywołać refleksję. Mamy nadzieję, że czas spędzony na wystawie będzie doświadczeniem nie tylko estetycznym, ale czymś głębszym. 

Więcej informacji na stronie stowarzyszenia ChSTSS Ecclesia. Wystawę można odwiedzić od 17 kwietnia do 8 maja 2024 (od wtorku do soboty  10:00 - 13:00  oraz 15:00 - 18:00).