Fotorelacja z wernisażu

Fotorelacja z wernisażu

Wernisaż wystawy malarstwa "Nie/widzialne" Władysława Podrazika odbył się w naszej Galerii 16 maja 2024 roku.

„Przyczółek metafizyki”.  O Epifaniach Władysława Podrazika

„Prezentowana wystawa obejmuje przede wszystkim najnowsze kompozycje epifaniczne, powstałe w 2024 i 2023 roku oraz kilka nieco wcześniejszych obrazów małoformatowych. Daje zatem znakomity wgląd w aktualne dokonania artysty, potwierdzając, iż wypływają one ze spójnej, niezwykle konsekwentnej wizji i postawy artystycznej, są jej ciągłym, postępującym wypełnieniem. W czasach pluralizmu sztuki to głos osobny i cichy, zarazem niezwykle ważny, bo wskazujący na to, co wyrasta ponad egzystencjalną przygodność i przypomina nam subtelne tchnienia transcendencji.

U źródeł twórczości Podrazika leży przeświadczenie, że świat widzialny nie może sprostać najgłębszym intuicjom malarza, mogą one natomiast zostać zrealizowane w wyniku wyłonienia się formy wewnętrznej, korespondującej ze zwróceniem w stronę rzeczywistości duchowej. W procesie zmierzającym do uzewnętrznienia tego typu natchnień „zadaniem artysty jest stworzenie takiej sytuacji artystycznej, aby użyty materiał sztuki został wyniesiony na jak najwyższy poziom udziału w uobecniającej się formie epifanicznej”.Wystawę można zobaczyć do 5 czerwca 2024 (od wtorku do piątku w godz. 10:30 - 12:00  oraz 15:30 - 17:00) w Galerii "Krypta u Pijarów".


Wystawa została zrealizowana dzięki wsparciu firm:  RE-Bau i Toyota Romanowski Lexus.  

Projekt jest współfinansowany ze środków Gminy Miejskiej Kraków

www.krakow.pl