Boska Komedia Dantego w rysunkach

Boska Komedia Dantego w rysunkach

Moje rysunki to jedyny w Polsce całościowy cykl rysunków do "Boskiej Komedii" Dantego Alighieri. Składa się ze 114 rysunków. 


Niektóre z pieśni „Boskiej Komedii” niosły obrazy, którym trudno było się oprzeć i zachować dyscyplinę: jedna pieśń - jeden rysunek i wyobraźnia pokonała arytmetykę.  Złamanie tej zasady jest też jakimś znakiem naszych czasów, trudnych do opisania i zamknięcia w formie skończonej, gładkim rymie i prostej kresce.

Czytając Dantego, szukałem w każdej pieśni tego jednego momentu: obrazu, słowa, uczucia, nastroju, który stanowił dla mnie punkt wyjścia do szkicu, a potem rysunku. Ten moment oznacza wspólność myślenia z czternastowiecznym twórcą o sprawach najważniejszych. Dla widza potwierdzeniem tego momentu jest cytat z „Boskiej Komedii”, który zapisywałem na każdym rysunku po jego ukończeniu: czasem jest to niepełna tercyna, czasami skrót. Chciałem w ten sposób pokazać wędrówkę współczesnego człowieka- artysty widzowi.

114 rysunków cyklu podzieliłem jest zgodnie z kompozycją „Boskiej Komedii” na trzy części: „Piekło”, „Czyściec” i „Niebo”. Dla trzeciej części używam tytułu inaczej niż Dante, który używa nazwy „Raj”. Zmiana ta wydała mi się zasadna, w naszej językowej i kulturowej tradycji „rajem” zwykliśmy nazywać Eden- rajski ogród na ziemi, skąd wygnani zostali Adam i Ewa, natomiast zaświaty trzecie- miejsce wiecznej szczęśliwości i obcowania z Bogiem nazywamy niebem."

Jan Biczysko


Rysunki do „Boskiej Komedii” to efekt trzyletniej pracy nad dziełem Dantego: lektura, szkice, rysunki. Artysta pragnął wyrazić współczesnymi środkami wyrazu uniwersalne przesłanie „Boskiej Komedii”. Szukał w każdej pieśni fragmentu, który szczególnie inspirował aktualnością refleksji, siłą poetyckiego obrazu, odniesieniem do własnej wrażliwości, wartościami etycznymi ważnych w każdej epoce: wolność i odpowiedzialność, znaczenie sztuki w dążeniu człowieka do stawania się lepszym, dobro i zło, miłość jako droga i cel człowieka. Każda z trzech części cyklu rysowana jest inaczej: „Piekło” na papierze ciemniejszym, rysowane gęstą kreską, mroczne dzięki cieniowaniu obrazu intensywnie stosowanym kropkom, czasem z plamami koloru dla większej ekspresji; „Czyściec” ma więcej światła i przestrzeni i wreszcie „Niebo”- świetliste i jasne rysowane na papierze transparentnym.
            
Jan Biczysko urodził się w roku 1959 w Wieruszowie. Studia na Wydziale Malarstwa krakowskiej ASP im. Jana Matejki. Dyplom w pracowni prof. Juliusza Joniaka w r. 1983. Tworzy i wystawia od ponad trzydziestu lat, pozostając związany z krakowskim środowiskiem artystycznym. Ma w swoim dorobku udział w wielu znaczących wystawach zbiorowych oraz wystawy indywidualne.


Wystawę można odwiedzić od 6 do 21 marca 2024 (od wtorku do piątku  10:30 - 12:00  oraz 15:30 - 17:00).