Władysław Podrazik - Nie/widzialne

Władysław Podrazik - Nie/widzialne

„Prezentowana wystawa obejmuje przede wszystkim najnowsze kompozycje epifaniczne, powstałe w 2024 i 2023 roku oraz kilka nieco wcześniejszych obrazów małoformatowych.

Daje zatem znakomity wgląd w aktualne dokonania artysty, potwierdzając, iż wypływają one ze spójnej, niezwykle konsekwentnej wizji i postawy artystycznej, są jej ciągłym, postępującym wypełnieniem. W czasach pluralizmu sztuki to głos osobny i cichy, zarazem niezwykle ważny, bo wskazujący na to, co wyrasta ponad egzystencjalną przygodność i przypomina nam subtelne tchnienia transcendencji.

U źródeł twórczości Podrazika leży przeświadczenie, że świat widzialny nie może sprostać najgłębszym intuicjom malarza, mogą one natomiast zostać zrealizowane w wyniku wyłonienia się formy wewnętrznej, korespondującej ze zwróceniem w stronę rzeczywistości duchowej. W procesie zmierzającym do uzewnętrznienia tego typu natchnień „zadaniem artysty jest stworzenie takiej sytuacji artystycznej, aby użyty materiał sztuki został wyniesiony na jak najwyższy poziom udziału w uobecniającej się formie epifanicznej”.


Władysław Podrazik urodził się w 1953 roku w Jodłowej, woj. podkarpackie. Studia rozpoczął w 1984 roku na Wydziale Malarstwa w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Dyplom uzyskał w 1989 roku w pracowni prof. Jerzego Nowosielskiego. Uprawia malarstwo, poezję i pisze teksty o sztuce. Eseje o sztuce publikował w „Tygodniku Powszechnym”, „Wiadomościach ASP”, „Głosie Plastyków” i „ArsForum”. Swój dorobek twórczy prezentuje też w autorskiej internetowej galerii www.podrazik.pl W roku 2007 w Wydawnictwie Znak opublikował wraz z Romanem Mazurkiewiczem wybór myśli Jerzego Nowosielskiego pt. „Prorok na skale”. Mieszka i tworzy w Krakowie.
Wernisaż wystawy odbędzie się w czwartek 16 maja 2024 o godz. 18:00.


Wystawę będzie można odwiedzić od 17 maja do 5 czerwca 2024 (od wtorku do piątku w godz. 10:30 - 12:00  oraz 15:30 - 17:00).


Projekt jest współfinansowany ze środków Gminy Miejskiej Kraków

www.krakow.pl