... tak istnieje Krypta u Pijarów do dziś.

... tak istnieje Krypta u Pijarów do dziś.

(...) z miesiąca na miesiąc i tak przez wszystkie następne, kolejne lata prezentowane były tu wielkie nazwiska współczesnej sztuki polskiej ale i interesujące debiuty.

Doktoraty i habilitacje artystów. Niespotykana ilość wystaw, bo przez te lata aż ponad dwieście, pośród których szereg zagranicznych i problemowych. W niektórych wydawnictwach Krypty u Pijarów można je wszystkie odnaleźć. Gdy w pomieszczeniach Krypty prowadzone były do niedawna jeszcze prace konserwatorskie i modernistyczne Galeria nie przestała swej działalności. Przeniosła się „na chwilę” obok po sąsiedzku by nieprzerwanie istnieć.

Teraz już na powrót w odnowionym wnętrzu a tak naprawdę wnętrzach.
Z racji na przeprowadzoną rekonstrukcję malowideł ściennych nieprostą ale możliwą przestrzeń, bo tu na zawsze było i jest miejsce na wolne słowo, dźwięk i obraz…

Serdecznie zapraszamy na wystawę z okazji jubileuszowej wystawy z okazji 25-lecia Galerii Krypta u Pijarów, na której zaprezentowane zostaną dzieła malarstwa i rzeźby z kolekcji Anny i Roberta Wolaków. 


Wernisaż wystawy odbędzie się we wtorek 28 listopada 2023 o godz. 18:00.

Wystawę będzie można odwiedzić od 22 listopada do 7 grudnia 2023 (od wtorku do piątku  10:30 - 12:00  oraz 15:30 - 17:00).Projekt jest współfinansowany ze środków Gminy Miejskiej Kraków
www.krakow.pl